Jag hjälper dig som vill ta reda på vad du vill

Vill du utveckla en högre självkänsla, göra en lisstilvförändring eller helt enkelt bara få bättre balans i livet. Oavsett anledning eller behov finns jag där som hjälp genom samtalsstöd och coachning.

Kerstin Martinelle Engberg

Hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor på olika sätt främst inom utbildning, vård och omsorg


Efter att ha utbildat mig inom pedagogik har jag de senaste tjugo åren arbetat med att utbilda och coacha arbetslag inom dialog, gruppdynamik och ledarskap. Med kunder inom såväl kommuner som privata företag.


Sedan 2011 är jag certifierad coach och i samband med det drev jag en egen träningsverksamhet där jag coachade för livstilsförändring.


Jag har gått igenom mycket i livet såväl framgångar som motgångar både självvalda och icke självvalda. Har tagit många livsavgörande beslut och vet vilka svårigheter det innebär.


Nu känner jag att jag vill finnas där för att hjälpa dig som vill ha tips, råd eller behöver stöd genom samtal och coachning.Metoder

Varför?

 • Utveckla en bättre självkänsla.


 • Skapa en högre mening och bättre balans.


 • Ta reda på vad DU vill.


 • Sätta dina mål och göra en handlingsplan.


 • Skapa en livsstilsförändring, självvald eller ibland att du agerar utifrån en icke självvald förändring.


 • Förändra din arbetssituation.


 • Byta inriktning i någon form i livet.


 • Överkomma hinder.

Hur?

Jag tror på närvaro och förtroende.


 • Coachingnärvaro


 • Aktivt lyssnande 


 • Kraftfulla frågor 


 • Direkt kommunikation 


 • Skapa medvetenhet 


 • Utforma handlingar

Kontakta mig